In het nieuws

In ons korte bestaan hebben we al een aantal keren publiciteit gekregen. De wijkkrant Polderkrant gaf de eerste aanzet.
In het voorjaar van 2012 besteedde
Lifestyle Dordrecht
een artikel aan de B&B's in Dordrecht. Wij waren één van de uitverkoren adressen die door de redactie bezocht werden voor een interview.