In het nieuws

 In ons korte bestaan hebben we al een aantal keren publiciteit gekregen. De wijkkrant Polderkrant  gaf de eerste aanzet.
In het voorjaar van 2012 besteedde Lifestyle Dordrecht een artikel aan de B&B's in Dordrecht.  Wij waren één van de uitverkoren adressen die door de redactie bezocht werden voor een interview.